Advertentienummer: V1953
Aanmaakdatum: 08-06-2017

Advertentie details

Lange omschrijving

 Wie zijn wij?

 Stichting MEE is er voor mensen met een beperking. En voor hun omgeving. Welke beperking iemand ook heeft, bij MEE Zuidoost Brabant kan hij terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Of het nu gaat om een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Wij helpen onze cliënten (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. Onze naam drukt uit waar we voor staan: MEE maakt meedoen mogelijk.

Werkzaamheden

Robbie (49 jaar) is een man met autisme en een licht verstandelijke beperking. Hij is op zoek naar een maatje die ook ‘treinen’ als  interesse heeft. Samen naar de treinbeurs of het spoorwegmuseum lijkt hem fantastisch! Maar ook een dagje Amsterdam of fietsen in de buurt vindt Robbie fijn. Eén keer in de maand er lekker tussenuit is zijn wens. (VA6)

Tegenprestatie

Vrijwilligers kunnen altijd terecht bij MEE bij onduidelijkheden, problemen, of gewoon een luisterend oor. Daarnaast biedt MEE workshops aan waaraan vrijwilligers gratis kunnen deelnemen. Hoe herken je als vrijwilliger een beperking en hoe ga je hier passend mee om? Hoe kun je een bijdrage leveren aan de versterking en activering van het netwerk, wanneer er sprake is van een beperking?

 

MEE Zuidoost Brabant heeft een aantal workshops ontwikkeld, die de kennis én vaardigheden van  vrijwilligers vergroten. De docenten (MEE-consulenten) hebben jarenlange praktijkervaring in het ondersteunen van mensen met een beperking. Zij weten waar ze het over hebben en wat in welke situatie werkt en waarom.

 

Het programma bestaat uit workshops op het gebied van het herkennen van en leren omgaan met mensen met een beperking (Sociale Netwerk Versterking) en ontmoetingsbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.